5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน


กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 2
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ตำบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-223304